03 mar

Obliczenie dawki opadowej, czyli ile wody zużywa system nawadniania?

ile wody zużywa system nawadniania?

dobrze zaprojektowany i wykonany system automatycznego nawadniania, będzie zużywał stałą dawkę wody dostosowaną głównie do warunków klimatycznych w jakich został zainstalowany oraz powierzchni biologicznie czynnej jaką obejmuje. Informacja ta mówi nam o tym, że ilość wody dopasowujemy pod ogród a nie pod system. Dlatego też określenie ile wody zużywa system nawadniania nie będzie problematyczne ponieważ jesteśmy w stanie w dużym przybliżeniu obliczyć je sami jeszcze przed wykonaniem systemu.

Zapotrzebowanie w wodę naszego ogrodu jest głównie zależne od klimatu w jakim się on znajduje. Wpływa to w znaczniej mierze na ilość odparowywania wody z powierzchni gleby, którą chcemy podczas nawadniania na bieżąco uzupełniać, tak aby rośliny nie odczuwały stresu spowodowanego brakiem wody w ich otoczeniu. Polska klasyfikuje się pomiędzy klimatem umiarkowanym a ciepłym. Dla takiego przedziału średnie zapotrzebowanie trawnika w wodę wynosi między 3 a 5 mm na dobę (20-35 mm tygodniowo). Zależnie od tego jaką mamy porę roku i jakie panują w niej warunki atmosferyczne (ostatnio ciężko mówić o stabilnych parametrach poszczególnych pór roku) będzie się zmieniać współczynnik odparowywania wody a zatem także zapotrzebowanie w wodę naszego ogrodu. Ponieważ trawnik przy nawadnianiu traktuje się priorytetowo to właśnie jego potrzeby przyjmujemy obliczając dawkę opadową, najczęściej powielając te same parametry dla rabat.

A więc jak możemy sami obliczyć ile wody zużywa nasz system nawadniania na jeden cykl?

To bardzo proste. Wystarczy przeliczyć powierzchnie jaką chcemy objąć nawadnianiem i przemnożyć ją przez średnie zapotrzebowanie w wodę. Poniżej przykład.

Dane:

Powierzchnia działki – 900 m²

Powierzchnia biologicznie czynna objęta nawadnianiem – 500 m² w tym:

– trawnik 300 m²

– rabaty 200 m²

Średnie zapotrzebowanie trawnika w wodę w naszym klimacie 4 mm (średnia z przedziału 3-5 mm)

Obliczenia:

(300 m² + 200 m²) x 4 mm = 2 000 mm/m² = 2 000 litrów = 2 m³

Wynik:

2 m³ – takie będzie średnie zapotrzebowanie w wodę a na

Jak widać powyżej obliczenie prognozowanego zużycia wody dla naszego ogrodu jest banalnie proste i może być wykonane przez każdego.

Oczywiście dawka ta może się trochę różnić po zaprojektowaniu i wykonaniu systemu. Różnica ta powinna być jednak zachowana w granicach rozsądku. Dlaczego o tym piszę? Ponieważ wielokrotnie (a tak naprawdę na okrągło) spotykam się z źle zaprojektowanymi lub/i wykonanymi systemami, których zużycie wody jest o wiele większe niż być powinno. Projektując średnio uwzględniam możliwość odchylenia do 10-15 % przy bardziej skomplikowanych tematach zwiększam tą wartość najczęściej nie przekraczając 25% i myślę, że są to wartości w tz. normie. Niestety te systemy, z którymi często mam styczność swoje odchylenia zaczynają od 200% w górę. O ile w górę? – szczerze to ciężko określić granicę. Zdarzały się takie ogrody gdzie ilość wody zużywana na jeden cykl była 6 krotnie większa niż powinna. Wyobraź sobie, że Twój system zużywa 12 m³ wody na jeden cykl a powinien zużyć jedynie 2 m³…

Nie powinno tak być ale niestety realia są inne. Kto stoi za takim a nie innym stanem rzeczy? Wszystko zależy od sytuacji ale najczęściej rozchodzi się o błędne przekonania, ograniczony budżet nieadekwatny do rzeczywistych potrzeb oraz niewystarczający zakres wiedzy.

Projekt nawadniania to czysta matematyka i to na każdym jego poziomie, gdzie na „dzień dobry” określamy dawkę opadową dostosowaną do naszego ogrodu (bo o to w tym wszystkim chodzi) a następnie wykonujemy szereg obliczeń, które pozwolą utrzymać te parametry przy jednocześnie równomiernym nawodnieniu całego terenu. Jedynie projekt wykonany poprawnie od A do Z (artykuł na ten temat znajdziesz tutaj) jest w stanie zagwarantować prawidłowe działanie i zużycie wody naszego systemu.

5